O udruženju

Udruženje matematičara „Algoritam“, sa sjedištem na adresi Sjeverni logor bb, Mostar je osnovano radi ostvarivanja zajedničkih interesa članova Udruženja, bez namjere sticanja profita i djeluje na području Hercegovačko-neretvanskog kantona.

Ciljevi i djelatnost Udruženja je:

 • širenje i unapređivanje svih matematičkih disciplina i njihovih primjena u Hercegovačko-neretvanskog kantonu;
 • unapređivanje nastave matematike na svim nivoima obrazovanja;
 • podizanje nivoa stručnih i naučnih znanja članova Udruženja organiziranjem matematičkih konferencija domaćeg i međunarodnog karaktera, stručnih i naučnih predavanja, seminara, savjetovanja, simpozija i razgovora;
 • otkrivanje, podsticanje i pomaganje razvoja talenata za matematiku iz reda učenika osnovnih i srednjih škola, te studenata na visokoškolskim ustanovama;
 • popularizacija matematičkih nauka i njihove uloge i mjesta u ukupnom društvenom razvoju;
 • izdavanje časopisa, udžbenika, priručnika i drugih publikacija iz domena djelovanja Udruženja;
 • saradnja sa odgovarajućim organima i sličnim organizacijama u zemlji i inostranstvu radi razmjene informacija i iskustava, organiziranja aktivnosti i poduzimanja mjera kojim se unapređuju matematičke nauke, afirmira njihova uloga i značaj.

Program rada Udruženja za 2013. godinu:

 • Registracija Udruženja (izrada pečata i otvaranje računa Udruženja)
 • Ustrojavanje Udruženja (organa, sekcija, kancelarije općih poslova, arhive, blagajne)
 • Izrada baze podataka članova Udruženja
 • Izrada i održavanje web stranice
 • Uspostavljanje saradnje sa ustanovama obrazovanja, školama, Pedagoškim zavodom, Ministrastvom obrazovanja HN kantona, sredstvima informisanja, vladinim i nevladinim organizacijama i drugim pravnim i fizičkim licima.
 • Organizacija ili suorganizacija takmičenja iz matematike srednjih i osnovnih škola.
 • Uključivanje što većeg broja zaposlenih na visokoškolskim ustanovama u članstvo Udruženja.
 • Analiza zakonskih i podzakonskih akata u školama i pokretanje inicijative za njihovu doradu i izmjenu.
 • Priprema nadarenih učenika za takmičenje.
 • Organizovanje ili suorganizovanje seminara za članove Udruženja.
 • Organizacija matematičkih turnira, kvizova, dopisne olimpijade iz matematike.
 • Kandidovanje projekata i programa iz djelokruga rada Udruženja institucijama vlasti u skladu sa njihovim javnim oglasima i pozivima.
 • Pokretanje izdavanja časopisa, brošura i slično.

Članovi u organima Udruženja

I Skupština

 1. Predsjednik Skupštine: mr. Ćamil Tabaković
 2. Potpredsjednik Skupštine: Emina Redžić, nastavnica

II Upravni odbor

 1. Šerif Bojičić, prof
 2. mr. Resul Čilić, prof
 3. mr. Sead Peco, viši asistent
 4. Benjamin Zerem, prof
 5. Eneza Čolaković, nast.

III Predsjednik Upravnog odbora Udruženja (Predsjednik Udruženja) – Šerif Bojičić, prof.

IV Sekretar Udruženja

 1. Erna Ćurić, prof.

V Nadzorni odbor

 1. Muamer Mujić, prof.
 2. Zehra Sefer, nastavnica
 3. Sanida Buturović, nastavnica

VI Sud časti

 1. Ramiz Tikveša, nastavnik
 2. Haris Begović, nastavnik
 3. Sanela Pirija, nastavnica

VII Sekcije

 1. Rukovodilac sekcije za osnovnu školu: Azra Dužević, nastavnica
 2. Rukovodilac sekcije za srednje škole: Anes Hadžiomerović, prof.
 3. Rukovodilac sekcije za izdavačku djelatnost: Mediha Čolakhodžić, nastavnica
 4. Rukovodilac sekcije za nauku i visoko školstvo: mr. Elmir Čatrnja, viši asistent